GET /disciplines/
HTTP 200 OK
 Allow: GET, HEAD, OPTIONS
 Content-Type: application/json
 Vary: Accept
 
 {
  "count": 3133,
  "next": "http://api.rozklad.hub.kpi.ua/disciplines/?limit=10&offset=10",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Якісні методи соціологічних досліджень",
      "full_name": "Якісні методи соціологічного дослідження"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Маркетинг",
      "full_name": "Маркетинг в соціальній сфері"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Соціальні технології в адміністративному менеджменті-1",
      "full_name": "Соціальні технології в адміністративному менеджменті-1"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Соціальне моделювання та прогнозування",
      "full_name": "Соціальне моделювання та прогнозування"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "ММОУ",
      "full_name": "Математичні методи оптимізації управління"
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Естетика",
      "full_name": "Естетика"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Психологія управління",
      "full_name": "Психологія управління"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Політична соціологія",
      "full_name": "Політична соціологія"
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Іноземна мова",
      "full_name": "Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення"
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Основи охорони праці",
      "full_name": "Основи охорони праці"
    }
  ]
}